Varsity
basketball
SCHEDULE
2020-2021
OPPONENT LOCATION & TIME SITE RESULTS
Ysleta  logo Nov 17 / 6:00 PM
AT Ysleta Ysleta High School El Paso, TX
W 62 - 61
Ysleta High School
El Paso, TX
W 62 - 61
Mt. View  logo Nov 20 / 6:00 PM
AT Mt. View Mt. View High School El Paso, TX
L 11 - 65
Mt. View High School
El Paso, TX
L 11 - 65
Eastlake  logo Nov 21 / 11:00 AM
AT Eastlake Eastlake High School El Paso, TX
L 22 - 59
Eastlake High School
El Paso, TX
L 22 - 59
Bel Air  logo Nov 24 / 6:00 PM
VS Bel Air Bowie Main Gym El Paso , TX
L 37 - 58
Bowie Main Gym
El Paso , TX
L 37 - 58
Coronado logo Dec 01 / 6:00 PM
AT Coronado Coronado High School El Paso , TX
L 12 - 44
Coronado High School
El Paso , TX
L 12 - 44
Austin logo Dec 04 / 7:30 PM
AT Austin Austin High School El Paso, TX
W 33 - 22
Austin High School
El Paso, TX
W 33 - 22
El Paso logo Dec 09 / 5:45 PM
VS El Paso Bowie Main Gym El Paso , TX
- -
Bowie Main Gym
El Paso , TX
- -
Burges logo Dec 15 / 6:00 PM
AT Burges Burges High School El Paso, TX
L 24 - 78
Burges High School
El Paso, TX
L 24 - 78
Andress logo Dec 18 / 1:50 PM
VS Andress Bowie Main Gym El Paso , TX
L 13 - 59
Bowie Main Gym
El Paso , TX
L 13 - 59
Irvin logo Dec 30 / 6:00 PM
AT Irvin Irvin High School El Paso, TX
W 56 - 25
Irvin High School
El Paso, TX
W 56 - 25
Jefferson logo Jan 02 / 8:45 AM
VS Jefferson Bowie Main Gym El Paso , TX
W 37 - 22
Bowie Main Gym
El Paso , TX
W 37 - 22
Jefferson logo Jan 02 / 9:00 AM
VS Jefferson Bowie Main Gym El Paso , TX
- -
Bowie Main Gym
El Paso , TX
- -
Austin logo Jan 12 / 5:50 PM
VS Austin Bowie Main Gym El Paso , TX
L 30 - 38
Bowie Main Gym
El Paso , TX
L 30 - 38
Chapin logo Jan 20 / 7:30 PM
AT Chapin Chapin High School El Paso, TX
L 15 - 87
Chapin High School
El Paso, TX
L 15 - 87
Burges logo Jan 23 / 10:50 AM
VS Burges Bowie Main Gym El Paso , TX
L 21 - 82
Bowie Main Gym
El Paso , TX
L 21 - 82
Andress logo Jan 26 / 7:30 PM
AT Andress Andress High School El Paso, TX
L 13 - 76
Andress High School
El Paso, TX
L 13 - 76
El Paso logo Jan 27 / 6:00 PM
AT El Paso El Paso High School El Paso, TX
L 38 - 58
El Paso High School
El Paso, TX
L 38 - 58
Irvin logo Jan 29 / 5:50 PM
VS Irvin Bowie Main Gym El Paso , TX
W 46 - 32
Bowie Main Gym
El Paso , TX
W 46 - 32
Jefferson logo Feb 03 / 6:00 PM
AT Jefferson Jefferson High School El Paso, TX
- -
Jefferson High School
El Paso, TX
- -
PRIVACY POLICY | © 2021 MASCOT MEDIA, LLC